CYFROWA
BANIALUKA

Cyfrowa Banialuka 

Cyfrowa Banialuka to zdigitalizowane archiwum działalności artystycznej Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej.

Udostępniamy stronę internetową pozwalającą przeglądać materiały archiwalne dokumentujące działalność artystyczną teatru od momentu jego powstania tj. od 1947 roku do dnia dzisiejszego. 

Nasza baza zawiera przede wszystkim wykaz wszystkich premier, wraz z twórcami oraz w zależności od zachowanych dokumentów, zespołem aktorskim i obsadami. Dodatkowo digitalizacji poddane zostały zachowane zdjęcia, programy, plakaty, afisze, a także materiały multimedialne.

Zgromadzone i udostępnione informacje na temat historii teatru, kolejnych dyrektorów, zespołu aktorskiego oraz twórców współpracujących z Banialuką zostały uzupełnione  o informacje na temat otrzymanych nagród i wyróżnień (zespołowych i indywidualnych) oraz udziału w festiwalach i przeglądach.

Bogata, niemal siedemdziesięcioletnia historia bielskiego teatru lalek, która jeszcze do niedawna skrywała się w otwartych tylko dla nielicznych archiwach, za sprawą Cyfrowej Banialuki stała się znacznie bardziej dostępna. Istnieje jednak część archiwaliów, które z powodu praw autorskich nie mogą być rozpowszechniane i będą udostępniane             na wniosek zainteresowanych osób. 

Prace nad Cyfrową Banialuką trwają nadal. Nasz projekt został zakończony we wrześniu 2015 roku jednakże bieżąca działalność teatru, a także konieczność uzupełnienia bazy o nieujęty w tym projekcie, a jakże istotny dla historii Banialuki Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, każe nam wierzyć, że jest to  work in progress.

Projekt Cyfrowa Banialuka - digitalizacja archiwum działalności artystycznej Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury              i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania Teatr 2015. 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

www.250teatr.pl