CYFROWA
BANIALUKA

Przemiana

Data premiery: 14-01-2015

WZNOWIENIE

Źródłem inspiracji dla przedstawienia „Przemiana” stało się opowiadanie Franza Kafki, jednego z najbardziej znanych i fascynujących pisarzy XX wieku. To oryginalna i sugestywna wizja samotnego – w rodzinie – człowieka, zagubionego i wyizolowanego w obcym, choć wydawać by się mogło przyjaznym mu świecie.  Bohater utworu, Gregor, pewnego dnia – bez wyraźnej przyczyny – staje się kimś zupełnie innym: odmieńcem odtąd żyjącym w izolacji, emocjonalnej pustce i poczuciu zagrożenia, przynoszącym wstyd „porządnej” mieszczańskiej rodzinie. 
Wielkim walorem utworu Kafki jest możliwość jego wielorakiego odczytania i interpretacji: daje to realizatorom prawo do budowania osobistej wypowiedzi scenicznej. Przedstawienie Banialuki to metafora wyobcowania człowieka we współczesnych czasach, nieprzystosowania,  inności, a przede wszystkim  rozpadu rodzinnych więzi, relacji i uczuć.   Istotnym elementem przedstawienia zarówno w odniesieniu do jego idei jak i formy inscenizacyjnej jest „Traktat o manekinach” Brunona Schulza, wykorzystany przez reżysera w adaptacji scenicznej. 
„Przemiana” to niezwykle sugestywna i poruszająca wypowiedź sceniczna,   przedstawienie zrealizowane przy użyciu środków teatru wizualnego, o silnej wizji plastycznej, w którym animacja lalek (użyte zostaną skomplikowane mechanizmy animacyjne) i przedmiotów jest tak samo ważna jak słowo i aktorskie działania.  
„Przemiana” jest   kolejnym przedstawieniem Banialuki w nowym cyklu prezentacji teatralnych adresowanych do młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich,  poruszających  problemy współcześnie istotne, ważne dla każdego człowieka. Poprzez takie prezentacje sceniczne chcemy rozmawiać z naszymi widzami o rozpadzie relacji międzyludzkich we współczesnym świecie,  a zarazem stwarzać  przyjazną przestrzeń dialogu pomiędzy twórcami i widzami.  

 

Filmy

PowrótDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

www.250teatr.pl