CYFROWA
BANIALUKA

Pory roku

Data premiery: 12-04-1992

U podstaw pomysłu widowiska ’’Pory roku” leżało wezwanie zrealizowania środkami plastycznymi i środkami wyrazu teatru lalkowego spektaklu, którego tworzywem byłaby muzyka. Punktem wyjścia stał się powszechnie znany utwór Vivaldiego ’’Czety pory roku”, który reżyer /Andrzej Łabiniec/ poddał własnej interpretacji i transformacjom, tworząc z materiału muzycznego spektakl teatralny. Każdej części utworu Vivaldiego /przetworzonego dla potrzeb spektaklu przez kompozytora Krzysztofo Zgraję/ odpowiadają specjalnie dobrane treścią i nastrojem 4 baśnie Andersena: Wiosna - ’’Ropucha”, Lato - ’’Motyl”, Jesień - ’’Imbryk”, Zima - ’’Bałwan ze śniegu”. W zamyśle realizacyjnym przedstawienia teatralnego leżało opisanie życia i przyrody językiem muzyki i plastyki, stąd też baśnie Andersena, bogate nie tyle w wydarzenia co w nastroje i klimaty, są jedynie dopełnieniem treści zawartych w muzyce i obrazie. Takiemu sposobowi traktowania materii muzycznej, plastycznej i słownej służy konwencja spektaklu. Animatorami i aranżerami wszelkich zdarzeń scenicznych są aktorzy - oni to przy pomocy rekwizytów, lalek i ruchomych dekoracji, na oczach widzów tworzą scenerię do poszczególnych części spektaklu i przeistaczają się w różne postaci sceniczne.
Spektakl, pełen zmianach nastrojów lecz o dominującym poetyckim klimacie, opowiada o rodzeniu się życia i śmierci, o radości i smutku, o poszukiwaniu szczęścia i utracie wszelkich wartości, o budowaniu i niszczeniu, o miłości i rozstaniu. ’’Pory roku” to widowisko o ludzkich namiętnościach, szczęściu i porażkach, widowisko o życiu, które niepostrzeżenie przemija. Tak jak przemijają pory roku i dźwięki najpiękniejszej nawet muzyki...
Premiera spektaklu odbyła się 12 kwietnia 1992 roku i wkrótce potem ’’Pory roku” zostały zaprezentowane międzynarodowej publiczności na XV Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek. Przedstawienie to zostało bardzo dobrze przyjęte zarówno przez widzów jak i krytyków, czego wyrazem była m.in. wysoka ocena walorów artystycznych spektaklu /recenzje prasowe, wypowiedzi na konferencji podsumowującej XV.MPTL itp./. Efektem festiwalowej prezentacji stało się zaproszenie "Pór roku" na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek do Moskwy /październik 1992/. Spektakl "Banialuki" zainaugurował moskiewski festiwal, a miejscem prezentacji stała się słynna na cały świat scena Teatru Na Tagance. I tutaj widowisko "Banialuki"uznane zostało za jedną z najciekawszych i najbardziej twórczych prezentacji, a reżyser spektaklu Andrzej Łabiniec został zaproszony do realizacji sztuki w Moskwie.
Widowisko "Pory roku" jest też z zainteresowaniem przyjmowane przez zwykłą publiczność Teatru. Ostatnio "Banialuka" prezentuje ten spektakl łącząc go ze specjalnie przygotowanym spotkaniem z widzami, dotyczącym muzyki w teatrze /prowadzi je kierownik muzyczny Teatru/.
Spektakl "Pory roku" tak w ocenie własnej, Teatru jak i w ocenie publiczności i krytyki okazał się przedsięwzięciem udanym, wartościowym artystycznie, wnoszącym nowe spojrzenie na możliwości kreacyjne teatru lalek.

 

 

Zdjęcia

Plakaty, afisze

NazwaPobierz
Pory_roku-afisz_I.jpg
Pory_roku-afisz_II.jpg

Programy, ulotki, zaproszenia

NazwaPobierz
Pory_roku-program.pdf
Pory_roku-ulotka.pdf

PowrótDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

www.250teatr.pl