CYFROWA
BANIALUKA

Na ten Nowy Rok!

Data premiery: 01-12-1988

Obrzędy i zwyczaje ludowe stanowiły kiedyś w życiu społeczeństwa element niesłychanie ważny. Każde niemal święto miało właściwą sobie obrzędowość, skrupulatnie przestrzeganą, będącą nieodłącznym składnikiem kultury i obyczajów oraz wyrazem regionalnej odrębności. Dzisiaj wiele pradawnych zwyczajów i obrzędów ulega zatarciu, wiele żyje tylko w coraz bardziej zawodnej pamięci starszych, Ginie autentyczna potrzeba kultywowania tego szczególnego teatru ludowego, teatru, w którym wszyscy są, uczestnikami widowiska aktorami i widzami.
Teatr Banialuka wystawiając "Na ten nowy rok" pragnie przywołać, ginące tradycje ludowe z regionu najbardziej sobie bliskiego - Żywiecczyzny. Okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku był i jest najbogatszy w różnorodne zwyczaje i obrzędy - one najsilniej opierają sie działaniu czasu, są najbardziej żywotne i wciąż jeszcze obecne w obyczajach dnia dzisiejszego. Po nie sięgnął Zbigniew Poprawski dokonując teatralizacji autentycznych obrzedów bożonarodzeniowych i noworocznych, począwszy od dnia świętego Tomasza aż po herodowe dramaty. Widzimy więc kolędników odwiedzających domy w dzień św. Tomasza i składających życzenia szczęścia i pomyślności w nadchodzących dniach roku; przeżywamy uroki i radość wigilijej nocy stając się świadkami magicznych zabiegów i wierzeń; uczestniczymy w rytuarze obsypki, niegdyś powszechnym w dniu św. Szczepana. Towarzyszymy kolędnikom odwiedzającym domy z szopką i odgrywającym betlejemskie wydarzenia, spotykamy przebierańców /dziady, szlachcice, jukace/, słuchamy kolęd i pastorałek.
Uczestniczymy w wydarzeniach niezwykłych...

Plakaty, afisze

NazwaPobierz
Na_ten_Nowy_Rok-plakat_Kliś1989.jpg
Na_ten_Nowy_Rok-afisz_1988.jpg
Na_ten_Nowy_Rok-afisz_pocz90.jpg
Na_ten_Nowy_Rok-afisz_ośrodek.jpg

PowrótDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

www.250teatr.pl