CYFROWA
BANIALUKA

Zespół artystyczny:


Piotr Tomaszuk

Piotr Tomaszuk

reżyseria | dyrektor naczelny i artystyczny | adaptacja | autor | układ tekstu | inscenizacja | opieka artystyczna | dyrektor artystyczny

Piotr Tomaszuk - Dyrektor Teatru Lalek Banialuka w latach 2001-2003

Piotr Tomaszuk urodził się w 1961 roku na wschodzie Polski, w Białymstoku.   Wielokulturowość tego regionu Polski, a w szczególności symbioza i przenikanie się religii prawosławia, katolicyzmu i judaizmu  znalazła odbicie w jego twórczości artystycznej i stała się rozpoznawalną cechą jego teatralnych spektakli. 
 Ukończył Wydział  Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Wydział  Reżyserii Lalkowej  w Białymstoku. Jako reżyser zadebiutował spektaklem "O Feliksie Medyku co był śmierci chrześniakiem" , który - pokazywany na  Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu - zdobył rzadko przyznawaną w historii tego przeglądu Nagrodę Grand Prix. Kolejnymi, wielkimi sukcesami Piotra Tomaszuka okazały się spektakle   "Polowanie na lisa" Sławomira Mrożka (zrealizowany w Białostockim Teatrze Lalek) oraz   "Turlajgroszek", jeden z najgłośniejszych i najbardziej znanych  spektakli Piotra Tomaszuka.   W latach 1989-1991 Piotr Tomaszuk był dyrektorem artystycznym Teatru Lalki i Aktora Miniatura w Gdańsku, a w 1991 roku założył – z Tadeuszem Słobodziankiem - Towarzystwo Teatralne Wierszalin -  jeden z najbardziej znaczących polskich teatrów alternatywnych ostatniej dekady.
W swej artystycznej działalności Wierszalin i Piotr Tomaszuk - twórca niemal wszystkich przedstawień teatru -  nawiązuje do tradycji teatralnych poszukiwań i eksperymentów, jakie prowadził Juliusz Osterwa w przedwojennym Instytucie Teatralnym Reduta. Źródłem inspiracji dla Piotra Tomaszuka jest też Jerzy Grotowski i jego Teatr Laboratorium oraz Tadeusz Kantor i Teatr Cricot. W Wierszalinie Piotr Tomaszuk zrealizował przedstawienia, które zdobyły wielki rozgłos i swoje stałe  miejsce w historii polskiego teatru - m.in. spektakle  "Medyk", "Merlin", "Klątwa", "Olbrzym", "Prawiek" i "Ofiara Wilgefortis". Przedstawienia Wierszalina wyróżnia oryginalna stylistyka, łączenie surowego realizmu widowiska ludowego z religijną symboliką, wybitne walory inscenizacyjne i plastyczne a także niezwykła relacja pomiędzy aktorem a figurą w scenicznym świecie. Piotr Tomaszuk  sam pisze sztuki (m.in."Medyk", "Głup", "Ofiara Wilgefortis), ale chętnie sięga też do klasyki polskiej literatury ("Klątwa" Stanisława Wyspiańskiego) i literaturę współczesną ("Polowanie na lisa" Sławomira Mrożka), także najnowszą ("Prawiek" Olgi Tokarczuk). Osiąga wielkie sukcesy zarówno w Polsce, jak i na świecie.  Teatr Wierszalin swoje widowiska prezentował na wszystkich kontynentach - w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Meksyku, Australii i w całej Europie, także na  najbardziej prestiżowych festiwalach teatralnych świata. Towarzystwo Teatralne Wierszalin jest m.in.  trzykrotnym laureatem Fringe First na  festiwalu w Edynburgu (za "Turlajgroszka", "Merlina" i "Medyka"), a Piotr Tomaszuk laureatem najważniejszych w Polsce nagród za twórczość artystyczną - m.in.  Nagrody im. Konrada Swinarskiego, Nagrody im. Leona Schillera,  Nagrody Krytyków Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. Został Odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Od 2001 do lipca 2003 roku Piotr Tomaszuk był dyrektorem Teatru Banialuka w Bielsku-Białej.  W tym czasie przeniósł na bielską scenę lalkową „Medyka” oraz „Ofiarę Wilgefortis”; sam wyreżyserował tu „Jabłoneczkę”, „Cyrk Dekameron” oraz „Pchłę Szachrajkę”.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

www.250teatr.pl